ruenfrdeites
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 hlasů)

Strany této smlouvy o užívání:

Místo "IKEA Fans Club" ikea-club.org (dále - Site);

Fyzická / právnická osoba / fyzická osoba, která je v souladu s požadavky zákona uznána jako účastník civilní dopravy (dále jen "uživatel").

Tato Smlouva o užívání webu upravuje vztah mezi Uživatelem a Stránky a považuje se za uzavřený od okamžiku, kdy Uživatel provede na webu jednu z následujících akcí:

  • Vyplnění nebo odeslání formuláře "Registrace" na webových stránkách;
  • Vyplňte nebo odešlete formuláře "Přidat oznámení" na webu;
  • Vyplňte nebo odešlete formulář "Kontakty" na webu;

Tato dohoda Uživatel je ekvivalentní ke smlouvě, vypracované v písemné formě. Dohoda závěr uživatele znamená, že uživatel nezbytné pro jeho míru seznámil s podmínkami této dohody uživatele a plně a bezpodmínečně souhlasí s nimi, a to i v rámci souhlasu Site se zpracováním osobních údajů Uživatele za podmínek stanovených v této smlouvě User § 4, a v rámci souhlasu stránek přijímat e-maily, sMS a jiné typy korespondence a reklamních informací, včetně obsahu z partnerského webu.

Místo poskytuje uživatelům zveřejňovat informace o zboží (služeb) za účelem následného nákupu nebo prodeji různé zboží a služby jiným uživatelům (dále jen - Services), s výjimkou zboží a služeb, omezených v oběhu nebo stažených z oběhu na místě. Všechny transakce jsou uzavírány přímo mezi protistranami. Vzhledem k tomu, že na místě není účastníkem transakce a navíc, povinen v souladu s požadavky platných právních předpisů, pokud jde o odpovědnost za uspořádání informací ve veřejné doméně, web není kryta právními předpisy o ochraně práv spotřebitelů.

1. PŘEDMĚT DOHODY

Stránka opravňuje uživatele, aby zveřejnil reklamy po vyplnění registrace s uvedením platné e-mailové adresy, přihlašovacího jména a zvoleného hesla. Poté uživatel obdrží e-mail s potvrzením o registraci obsahující odkaz, jehož předání je nezbytné k dokončení registrace. Využíváním příležitostí na webu, jak registrovaných, tak neregistrovaných uživatelů, znamená souhlas s těmito podmínkami a povinnostmi dodržovat pokyny pro používání služeb.

Tím, že souhlasíte s touto smlouvou, souhlasí uživatel se zpracováním informací poskytnutých uživatelem.

Smlouvu lze změnit webem bez zvláštního oznámení, nová verze smlouvy vstoupí v platnost po 3 (třech) dnech od data jejího umístění, pokud není v novém vydání dohody stanoveno jinak.

Stránky si vyhrazují právo zveřejnit seznam produktů (služeb) zakázaných pro prodej na webu, a proto je zakázáno umístit do reklam pro uživatele a jednostranně provádět změny ve specifikovaném seznamu bez dohody s uživateli. V případě, že informace zveřejněné v reklamách pro uživatele s informací zveřejněných v seznamu zboží (služeb), které jsou zakázané k prodeji na webových reklam odstraní / upravuje reklamy bez dalšího vysvětlení a bez ohledu na datum zveřejnění seznamu inzerátu / korekce.

V současné době uvádění reklam pouze zboží a služeb souvisejících s produkty společnosti IKEA

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

POVINNOSTI

Uživatel souhlasí s tím, aby při registraci zadat platnou e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo, které uživatel vybere vlastní. (Služby nejsou k dispozici, a nesmí být používán osobami mladšími 18 let nebo osoby dočasně nebo trvale vyloučit z používání služeb Stránek; osoby mladší 18 let mohou využívat služeb pouze se souhlasem jejich zákonných zástupců). Tato stránka není odpovědná za poskytování uživatelům zavádějících informací, a pokud existují důvodné pochybnosti o spolehlivosti poskytnutých informací, místo má právo odstranit uživatele / omezit přístup bez vysvětlení a odškodnění za časových a finančních ztrát pro uživatele / třetí strany v souvislosti s odstraněním / omezení přístup.

Uživatel je povinen co nejvíce sledovat bezpečnost svého hesla a neposkytovat jej cizím osobám.

Uživatel, který uvádí na trh produkt na prodej, se zavazuje, že bude zveřejněn v souladu s pokyny na webu a poskytne přesné a úplné informace o produktu a podmínkách jeho prodeje, avšak není povinen zveřejňovat informace, které by mohly ovlivnit cenu zboží.

Uživatel je povinen zajistit, aby prodej zboží neporušil stávající právní předpisy a že prodej tohoto produktu je povolen pravidly tohoto webu.

Uživatel je povinen uvést přesný popis zboží, dodací podmínky a prodej. Podmínky prodeje a popis zboží sestavené Uživatelem nesmí být v rozporu s touto Smlouvou a současnými právními předpisy (odpovědnost za splnění těchto požadavků je přiřazena uživateli).

Uživatel se zavazuje nepoužívat automatické programy k získání přístupu na web bez souhlasu Site.

Uživatel se zavazuje, že nebude kopírovat, reprodukovat, upravovat, distribuovat ani poskytovat třetím osobám žádné informace obsažené na těchto stránkách (s výjimkou informací poskytnutých samotným uživatelem) bez odkazu na místo jako místo počátečního uveřejnění informací.

Uživatel se zavazuje, že nebudou zasahovat ani se nesnaží zasahovat do práce a dalších činností na webu; a také nezasahovat do provozu automatických systémů nebo procesů a jiných činností, aby se zabránilo nebo omezil přístup na web.

Uživatel se zavazuje nepoužívat informace poskytnuté jiným uživatelem bez souhlasu jiného uživatele. Veškeré informace, které Uživatel obdržel o jiných Uživatelích v souvislosti s používáním Stránky, mohou být použity pouze pro provádění transakcí prostřednictvím Stránky. Uživatel tedy nemá právo používat e-mailovou adresu jiného uživatele pro účely přímého zasílání nebo jiného zasílání nežádoucích elektronických zpráv. Billboard není zodpovědný za porušení tohoto pravidla, s výjimkou povinnosti zastavit přístup k webu pro uživatele, který jej porušil.

PRÁVA

Uživatel má právo používat Služby pouze se svou vlastní e-mailovou adresou, přihlašovacím jménem a heslem.

Uživatel má právo používat další placené služby na webu. Platba za další placené služby se provádí pomocí virtuálního účtu, který uživatel otevřel automaticky při registraci na webových stránkách, pokud má virtuální účet uživatele finanční prostředky.

Uživatel uděluje Stránce nevýhradní a neomezené právo užívat taková práva s ohledem na autorská práva, ochranné známky, publikace a databáze, které má uživatel o informacích poskytnutých uživatelem na všech známých nebo neznámých médiích. Uživatel také odmítá veškerá morální a majetková práva, která má uživatel ve vztahu k informacím poskytnutým uživatelem v mezích stanovených platnými právními předpisy. Uveřejněním reklamy na našich webových stránkách s obrázky bez ochrany autorských práv souhlasí Uživatel s používáním obrazu a / nebo jeho části v zájmu Stránky bez zaplacení poplatku.

Uživatel se zavazuje nepřenášet nebo prodávat své údaje pro vstup do systému třetím osobám. Uživatel je povinen okamžitě změnit přihlašovací údaje, pokud má důvodné podezření, že údaje byly zveřejněny nebo mohou být použity třetími stranami.

Uvedením zboží k prodeji uživatel potvrzuje, že má právo prodat tento produkt.

Stránky si vyhrazují právo omezit počet aktivních uživatelů na webu a omezit akce uživatele na daném webu.

Stránka si vyhrazuje právo podle svého uvážení bezplatně zveřejňovat uživatelské reklamy v sociálních sítích (oficiální skupiny, komunity atd.) A uživatel souhlasí s tímto typem publikace.

Tato stránka si vyhrazuje právo převést tuto uživatelskou smlouvu mezi webem a uživatelem, včetně, avšak bez omezení, všech vyplývajících práv a povinností nebo jejich části na třetí stranu. V případě převodu práv se stránka zavazuje informovat, komu byly práva vyplývající z uživatelské smlouvy, práva a / nebo povinnosti převedeny, zveřejněním příslušných informací na těchto stránkách. V případě převodu uživatelské smlouvy na třetí stranu má třetí strana právo poskytovat podobné nebo podobné služby na jiném místě.

Billboard má také právo přesunout, dokončit nebo prodloužit dobu prokazování zboží z technických důvodů, které jsou pod kontrolou nebo mimo kontrolu místa. Stránka má právo zastavit demonstraci umístěného zboží, pokud uživatel zaregistroval objekt, který porušuje nebo může porušovat tuto smlouvu nebo platnou legislativu.

Uživatel nemá právo uvádět zboží na prodej na Stránku nebo dokončit transakci zahájenou na Stránce, což může vést k porušení stávajících právních předpisů Stránky.

3. ODPOVĚDNOST

Místo není organizátorem transakce nebo prodávajícím. Tato stránka poskytuje příležitost registrovaným uživatelům kdykoli a odkudkoli za účelem prodeje, prodeje a nákupu legálně povoleného zboží. Stránka nezkontroluje všechny reklamy zveřejněné uživateli, nevlastní na prodej objekty a web se nepodílí na transakcích mezi kupujícími a prodejci. Kvalita, bezpečnost, zákonnost a shoda zboží (služeb) s jeho popisem, jakož i možnost prodejce Prodávajícího a kupujícího - k nákupu zboží tedy nejsou nad kontrolou Stránky. Uživatel proto nemůže dospět k závěru, že nabídka, prodej a nákup jakéhokoli produktu je platný a legální na základě umístění, prodeje a nákupu zboží na Stránce. Stránky nenese odpovědnost za dokončení transakce prodávajícím nebo kupujícím. Uživatel přebírá plnou zodpovědnost za skutečnost, že jeho jednání není v rozporu s platnou legislativou. V případě léčebného oprávněn státního orgánu, aby prokázala, že informace vyslán uživatelů je zneužití / porušení platných právních předpisů nebo předpoklady pro takovou léčbu v budoucnosti, webových stránek má právo mazat informací odeslaný uživateli na webu nebo je upravit.

Stránka nepoužívá speciální technické řešení k ověření správnosti informací poskytovaných našimi uživateli při registraci na webových stránkách. Stránka nenese odpovědnost a nemůže zaručit, že uživatel je skutečně to, co zastupuje, a že informace poskytnuté při registraci na stránkách jsou správné. Stránky doporučují komunikaci s možnými protistranami a za tímto účelem využívají všechny nástroje dostupné na těchto stránkách.

Uživatel je zodpovědný za všechny akce pomocí své e-mailové adresy, přihlašovacího jména a hesla.

Některé údaje publikované uživateli na webu se mohou zdát urážlivé, nespolehlivé nebo zavádějící individuální uživatelé. Uživatel musí vzít v úvahu, že jeho protistrana může být nezletilá nebo se vydává za jinou osobu. Používání Služeb znamená, že uživatel chápe a přijímá tato rizika a souhlasí s tím, že Stránky nejsou zodpovědné za jednání nebo opomenutí ze strany Uživatele.

Pokud uživatel má nárok na jiné uživatele v používání nejmodernějších služeb, uživatel souhlasí s tím, aby tyto požadavky nezávisle a bez zásahu ze strany těchto stránek, stejně jako ulehčit místo ze všech nároků, odpovědnosti, náhrady za škody, ztráty, náklady a výdaje, včetně právníci poplatky, známé či neznámé, které vyplývají z nebo v souvislosti s těmito požadavky. Tato stránka není odpovědná za ztrátu informací pro uživatele, stejně jako falšování informací nebo ztrátě komunikace. Tato stránka není odpovědná za jakékoliv selhání či potíže při výkonu svých povinností v důsledku nepředvídatelných okolností, vyšší moci, jehož důsledky nelze odvrátit nebo překonat (například rozhodnutí orgánů, stávky, dopravních nehod, zlomů v obecném systému komunikace, atd.) Za dobu existence výše uvedeného uživatele rušení je povinen vynaložit veškeré úsilí ke splnění svých závazků.

Stránky nezaručují trvalý, nepřerušovaný a spolehlivý přístup k službám, protože faktory, které nejsou kontrolovány stránkou, mohou zasahovat do správy webu. Používání stránek a služeb je poskytováno bez záruky av rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy se stránka osvobozuje od veškerých záruk a dalších závazků, jak jsou definována platným právem, a dalších, včetně mimo jiné povinnosti týkající se kompetence a profesionality , jakož i požadavky související s dodržováním lhůt.

4. DŮVĚRNOST

Při vyplňování a odesílání formulářů na webu poskytuje uživatel následující informace: Jméno, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo. Uživatel má podle svého uvážení právo rozšířit seznam přenášených informací, pokud to není v rozporu s platnými právními předpisy.

Poskytnutím svých osobních údajů při vyplňování formuláře (všechny dostupné formuláře k vyplnění na místě) na webu uživatel souhlasí s jejich zpracováním těchto stránek, včetně plnění závazků stránek Uživateli podle této dohody uživatele, informovat uživatele o svých službách, propagace webových stránek zboží a služeb, vedení elektronických a sms pollingů, kontrola marketingových akcí, podpora zákazníků, zajištění dodávky zboží uživatelům, sledování spokojenosti uživatele. Kvality služby Site. Nepovažuje se za porušení webových stránek poskytnutí informací třetím osobám jednajícím na základě smlouvy s touto stránkou za účelem plnění závazků vůči uživateli.

Stránky mají právo zasílat informace, včetně reklamních zpráv, na e-mail a mobilní telefon uživatele s jeho souhlasem. Uživatel má právo odmítnout obdržet reklamu a další informace, aniž by vysvětlil důvody odmítnutí. Servisní zpráva informující uživatele o stavu a fází zpracování či objednávat služby zveřejněných informací a informuje o důležitých změnách v síti jsou zasílány automaticky a nemohou být uživatelem zamítnuta.

Stránky mají právo používat technologii "cookies". «Cookies» neobsahuje důvěrné informace, a místo má právo předávat informace o «sušenky» partnery, agenty a třetí strany, kteří uzavřeli smlouvy s webem, aby mohl splnit povinnosti Uživatele a pro statistické účely a pro optimalizaci reklamní sdělení.

Stránka obdrží informace o adrese IP návštěvníka webu. Tyto informace se nepoužívají k identifikaci návštěvníka.

Stránka nezodpovídá za informace poskytnuté Uživatelem na webu ve veřejném formátu.

5. DALŠÍ PODMÍNKY

Zprávy stránek určené pro uživatele jsou publikovány na webu a / nebo zasílány na e-mailové adresy poskytnuté uživateli při registraci nebo zveřejňování reklam na webu.

Uživatelské zprávy odeslané na Stránky jsou odesílány metodami uvedenými na webu. Zprávy zveřejněné na Stránce se považují za doručené Uživateli od okamžiku jejich zveřejnění. Zprávy zaslané e-mailem nebo faxem se považují za doručené druhé straně bezprostředně po obdržení potvrzení o doručení.

Stránky si vyhrazují právo změnit tuto Smlouvu oznámením Uživateli nebo zveřejněním pozměněné Smlouvy na Stránce. Novelizovaná smlouva se vztahuje na nové uživatele od data zveřejnění na stránkách. Změna dohody se vztahuje na dříve registrované uživatele po třiceti (30) dnech po oznámení změny. Změny seznamu "Zakázaných výrobků k prodeji na stránkách" však vstoupí v platnost od okamžiku jejich zveřejnění na těchto stránkách.

6. Platnosti smlouvy

Tato Smlouva vstoupí v platnost poté, co Uživatel poskytne elektronickou adresu, přihlašovací jméno a heslo a bude pokračovat v práci na dobu neurčitou.

Uživatel má právo ukončit své právo využívat služby zasláním zprávy o této skutečnosti e-mailem nebo jiným způsobem poskytnutým softwarem tohoto webu.

Stránky si vyhrazují právo ukončit přístup ke Službám uživatele, který poruší tyto podmínky. Billboard si vyhrazuje právo ukončit přístup k uživatelským službám podle vlastního uvážení. Uživatel, jehož přístup k Službám byl ukončen nebo jehož informace přestaly být platné, nemá právo znovu registrovat nebo používat registrační údaje jiného uživatele bez zvláštního svolení Stránky. Stránky si vyhrazují právo na základě vlastního uvážení ukončit poskytování služeb a zastavit přístup ke službám všech registrovaných uživatelů.

7. Obecná ustanovení

Tato smlouva se řídí zákony.

Veškeré případné spory o dohodě jsou vyřešeny podle norem stávající legislativy.

Pravidla ochrany spotřebitele nemohou být použitelná na vztah mezi uživatelem a stránkou.

Nic v této dohodě se považují za zřízení mezi uživatelem a místě agentury vztahu, partnerské vztahy, vztahy na společných aktivit, vztahy, osobní náboru, nebo nějaký jiný vztah, není výslovně uvedeno v této smlouvě.

Více k tématu ...

Doporučujeme ...